Medikamentell behandling

PTSD - Ressursside

I behandling av PTSD er medikamentell behandling ofte nødvendig og nyttig i kombinasjon med ulike psykoterapeutiske behandlingsformer. Sakte opptrapping av dosen øker sjansen for at bivirkningene blir mindre. Medisinering må imidlertid alltid være en sekundær behandling som hjelper pasienten til å komme i en slik forfatning at psykoterapeutisk behandling kan starte og hjelpe den PTSD-rammede under behandlingen. Mengden av medisinering avhenger selvfølgelig av graden av traumatisering, og for de hardest rammede, kan medisinering for resten av livet være nødvendig.

 

Antidepressiva

Nevroleptika – antipsykotika

Antiepileptika

Hypnotika og benzodiazepiner – innsovnings-/sovemedisin og angstdempende medikamenter

Antiadrenergika – blodtrykksregulerende medisiner

 

Kilde: Veileder for psykiatrisk og psykososialt arbeid med traumatiserte flyktninger, UiO

 

Felleskatalogen