PTSD og yrkessykdom

PTSD - Ressursside

 

PTSD og yrkessykdom

 

Dersom det kan stadfestes at sykdommen skyldes

skade ervervet under et arbeidsforhold, vil den skadelidde kunne få sykdommen godkjent som yrkessykdom. Det er derfor viktig å få arbeidsgiver, evt. selv etter samråd med lege, til å melde saken inn til NAV så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt. Det samme gjelder ovenfor forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har sin yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

 

 

Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet