Behandlere

PTSD - Ressursside

Foreløpig har jeg ikke klart å få tak i en komplett liste over psykologer og psykiatere som er spesialister innenfor traumebehandling.  Nedenunder finnes imidlertid lenker hvor en kan finne kontaktinformasjon om privatpraktiserende psykologer/psykiatere med driftsavtale i hele landet, i tillegg til de største sentrene for traumebehandling.


Senter for Traumepsykologi - Oslo


Senter for Kriseberedskap


Liste over sertifiserte EMDR-behandlere hos EMDR Norge