Egostøttende terapi

PTSD - Ressursside

Dette er en behandlingsform som gis i tillegg til den direkte traumebehandlingen.  Mange PTSD-rammede lider av ødelagt selvbilde, og det er essensielt å få styrket dette i forkant av og under selve bearbeidelsesprosessen.