EMDR

PTSD - Ressursside

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)


EMDR-teknikken er forholdsvis ny i Norge, men kan vise til svært gode resultater jonale støttegruppen etter 22. juli hende


Grunnleggeren av EMDR, Dr. Francine Shapiro, fant på slutten av 80-tallet ut at bilateral cerebral stimulering, i form av øyebevegelser, tapping på knærne o.l. samtidig som den traumatiserte gjennopplever og forteller om traumene, ga god effekt og raskere framskritt enn de mer tradisjonelle metodene som brukes i behanddlingen av PTSD.  Grunnen skal være at en oppnår noe av samme tilstand som under REM-søvn, hvor tanker og følelser bearbeides, men som er forstyrret hos PTSD-pasienter.  Ved å framtvinge REM-lignende bølger i hjernen samtidig som en lever seg inn i de traumatiske situasjonene, overføres minnene fra korttidsminnet hvor de har blitt sittende fast i en evig ”re-play” og gradvis overføres de til langtidsminnet hvor de hører hjemme.  Denne overflyttingen av minner, gjør at den PTSD-rammede kan tenke tilbake på de traumatiske situasjonene, uten å få voldsomme reaksjoner.  Man kan med enkle ord begynne å leve med minnene, uten å være styrt av dem.


For utfyllende beskrivelse av metoden, les følgende laget av EMDR Norge: Hva er EMDR?


Dr. Shapiros hjemmeside