Familieterapi og sosialkonstruksjonsistisk narrativ behandling

PTSD - Ressursside

En familieterapeutisk tilnærming vil først og fremst fokusere på virkningen av traumatiseringen på det nærmeste nettverk, og søke endring i forstyrrede relasjoner eller ”onde sirkler” der traumatiseringen har ført til det. Et viktig element i familieterapi er også å fokusere på familiens ressurser og fremtidsperspektiver


En sosialkonstruksjonistisk narrativ behandlingstradisjon vil fokusere på forståelse og mening og på endring av den dominante historien om hendelsene.