Antiadrenergika – blodtrykksregulerende medisiner

PTSD - Ressursside

Det er påvist forhøyede nivåer av noradrenalin både i cerebrospinalvæsken og i blodet hos alvorlig traumatiserte pasienter. Det er derfor logisk å prøve å motvirke dette medikamentelt. En rekke pasienter oppnår derfor god til middels effekt på irritabilitet, søvnvansker og mareritt ved bruk av lave doser blodtrykksregulerende medikamenter. Det har også vært publisert enkelte gode erfaringer ved bruk av Betablokker i behandling av PTSD.