Antieptilektia

PTSD - Ressursside

Det eneste medikamentet i denne gruppen som vi har relativt mye erfaring med er Carbamazepin. Dette er et velkjent preparat som mange opplever har god effekt på aggressivitet og irritabilitet. Det er meget sannsynlig at andre stabiliserende medikamenter, som na-valproat eller andre, kan brukes på samme indikasjon, og i tilfeller av bivirkninger eller allergi overfor carbamazepin