Hypnotika og benzodiazepiner – innsovnings-/sovemedisin og angstdempende medikamenter

PTSD - Ressursside

PTSD-relaterte angst- og søvnproblemer er som regel langvarige, og bruken av hypnotika og B-preparater  (Valium, Sobril, Xanor, Vival m.fl.) er derfor forbundet med stor tilvenningsfare. Små pakninger og lavest mulig dosering bør brukes og andre andre alternativer bør tilstrebes.