Nevroleptika – antipsykotika

PTSD - Ressursside

Dersom den PTSD-rammede blir psykotisk, bør de få antipsykotisk medikasjon på samme indikasjon og i samme dosering som andre. Dissosiative symptomer med traumerelaterte hallusinasjoner svarer som regel dårlig på antipsykotisk medikasjon, men i noen tilfeller kan det være rimelig å prøve seg frem med lave doser av nyere antipsykotika. Det hender også at en bruker høydose-nevroleptika i små doser, i et forsøk på å finne en søvnmedikasjon som kan brukes over tid.  Det samme gjelder for å dempe massiv angst, uro og tankekaos og brukes istedenfor benzodiazepiner (Valium, Sobril, Xanor, Vival m.fl.) da nevroleptika ikke har tilvenningsfare, som er et stort problem vedrørende B-preparater.