Metakognitiv terapi

PTSD - Ressursside

Dette er en forholdsvis ny metode som har vist svært positive resultater for behandling av PTSD. En av fordelene ved metoden, er at pasienten slipper å gå inn i traumene ved behandling. For endel pasienter kan det å måtte gjennoppleve traumene forsterke symptomene og retraumatisere pasienten. Kort fortalt går metoden ut på å endre tankene en har om tankene sine. For mer info: MCT-Institute og intervju med Adrian Wells, en av grunnleggerene av behandlingsmetoden. Hans Morten Nordahl i "Psykiatribloggen" gir en god forklaring på behandlingsformen.