Psykodynamisk terapi

PTSD - Ressursside

Den psykodynamiske tilnærming vil legge stor vekt på den terapeutiske relasjon som et helende instrument. Behandlingen vil være rettet mot reetablering og heling av de psykiske prosesser og mekanismer som er skadet ved traumatiseringen. Dette for å gjøre pasienten bedre i stand til å klare stress og påkjenninger. Arbeid med dissosiasjon og andre avvergemekanismer er sentralt. En følge av dette arbeidet vil være integrasjon av den traumatiske hendelsen i en helhetlig selvforståelse og virkesponeringsterapi.