SE-terapi (Somatic Experiencing)

PTSD - Ressursside

Terapi-formen er utviklet av amerikaneren Peter Levin, etter over 30 års forskning og bygger på dyrs instinkter i livstruende situasjoner.  Metoden tilstreber å frigjøre den energien som skapes ved traumatisering og å gjenvinne kroppens naturlige balanse.


Mer informasjon finnes under "lenke siden" samt under sidene til den danske psykologen Jack Donen.


Idag finnes det mellom 10 og 20 sertifiserte SE-terapeuter i Norge, og i

august starter den første SE-utdanningen i Norge. Se www.traumeheling.no for mer info.