Sensorimotor psycotherapy

PTSD - Ressursside

Sensorimotor psychotherapy


I desember starter en annen kroppsorientert traume-utdanning i regi av RVTS-sør, ”sensorimotor psykotherapy” som Pat Ogden er grunnlegger av. Den samme utdanningen starter også på Modum i år. Informasjon om utdanningen finnes på RVTS’ hjemmesider. (Regionalt senter for Vold- Traumatisk stress og Selvmordsforebygging).