TFT

PTSD - Ressursside

TFT (Tankefeltterapi)


TFT er en ny behandlingsform som sies å kune hjelpe mot alt fra traumer, fobier og angst til dysleksi.


TFT en blanding av akupressur (stimulerer akupunkturpunkter ved å tappe på punktene med fingertuppene) og kognitiv terapi. Ved vanlig akupunktur-behandling stimuleres kroppens energibaner (meridianer) uten at pasientenes tanker får noen sentral plass under selve behandlingen. I TFT behandler man meridianenes endepunkter ved stimuleringer, til forskjell fra akupunktur der en behandler akupunkturpunkter langs selve meridianen, samtidig som man anvender kognitiv terapi.


I kognitiv terapi er man opptatt av pasientenes tanker, konklusjoner, tro og leveregler uten at man er opptatt av kroppens energisystem. De sterke irrasjonelle følesene som jo er den opplevde konsekvens for pasientene, har man tradisjonelt ikke hatt noen gode metoder til å bearbeide direkte. Ved TFT som da kombinerer kognitiv terapi med en energibehandling, vil de sterke følelsene ofte forsvinne fort. Dette gjøres ved at pasientene holder fast på tankene samtidig som energi-blokkeringen behandles samtidig.


TFT er en praktisk og rask behandlingsform som er utviklet av den amerikanske psykologen Roger J. Callahan, PhD. Metoden kan brukes alene eller som supplement til andre former psykoterapi.