Uttrykksterapi

PTSD - Ressursside

Uttrykksterapeutiske tilnærminger kan teoretisk være knyttet til en psykodynamisk tradisjon, bioenergetiske terapitradisjoner eller til eksistensielle, opplevelsesorienterte terapeutiske retninger. Bearbeiding av traumatiske opplevelser, samt mobilisering av ressurser vil ofte være fokus i behandlingen. Fordelen med disse metodene er muligheten for utvidelse av kommunikasjonsformer, spesielt der verbal kommunikasjon er begrenset.  Mange vil også ha stor nytte av å skrive om de traumatiske hendelsene.  For å bedre nattesøvnen, har enkelte utbytte av å omskrive den vanskelige historien,  med en fiktiv, lykkelig slutt