Kontakt

PTSD - Ressursside

 

Kontaktinfo   


Jeg har ingen medisinsk utdannelse og kan således ikke svare på medisinske spørsmål.  Har du derimot tips til forbedringer, eller spørsmål om hjemmesiden, kan du kontakte meg på: ptsd@traume.org


Nedenfor er det en oversikt over hjelpetelefoner.  Ellers oppfordres det til å kontakte fastlege, eller annet helsepersonell vedrørende medisinske spørsmål.


Noen å snakke med?


Trenger du noen å snakke med og ikke har noen rundt deg du ønsker å dele  problemene med

finnes det flere hjelpetelefoner å ringe.

 

Mental Helses Hjelpetelefon

Tlf 810 30 030

Åpen hele døgnet             


 Kirkens SOS

  Tlf 815 33 300

  Åpen hele døgnet 


 Røde Kors-telefon for barn og unge

   Tlf 800 33 321

   Åpen hver mandag-fredag 14-20  Si det med ord: Tjeneste fra Mental Helse der du kan sende skriftlige spørsmål som besvares.


  Kameratstøtte: Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.