Nyttige lenker

PTSD - Ressursside

Mer informasjon om PTSD


Statens helsetilsyn- Retningslinjer for utredning og behandling, 4-99 Utredningsserie


Post Traumatic Stress Disorder - En oversikt, av Ivar Tysland


Flomofre kan få kronisk angst, Adressavisen


Nasjonaltkunnskapssenter om vold og traumatisk stress


Senter for kriseberedskap


Helsebiblioteket.no - Posttraumatisk stresslidelse


Helsenorge.no - Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)


Nyttige artikler

  

PTSD - hvem skades av eksponering?


Medical News Today - Søk på PTSD og du finner mange informative artikler


Coping with flashbacks


PTSD and depression


The Relationship between PTSD and Psychotic Symptoms


Sleep problems when you have PTSD


REM Sleep and the Early Development of Posttraumatic Stress Disorder


The Connection Between PTSD and Alcohol and Drug Use


PTSD og barn og unge


Komplekse traumer hos barn


Slik behandler du barn med PTSD eller akutt stresslidelse


Posttraumatiskstressforstyrrelse (PTSD) hos barn og unge


Barn og traumer


Behandling av PTSD hos flyktningebarn


Utenlandske ressurssider


The National Child Traumatic Stress Network


David Baldwins Trauma Information Pages


European Society for Traumatic Stress Studies


Peter Levine's hjemmeside om PTSD og Somatic Experiencing (SE)


Helpguide - Amerikansk side om PTSD


Bøker om emnet


braa.net - Nettsiden til forfatteren av boken "Den lange veien hjem" , Knut A. Braa


Peter A. Levine: 'Væk Tigeren': Helbredelse af traumer - den

naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser - Borgen


Diane Poole Heller & Laurence S. Heller: 'Traumeheling' - Guide til

forløsning af traumer efter trafikuheld og andre ulykker - Borgen


Weiseth, L. & Mehlum, L. (1993). Mennesker, traumer og kriser. Oslo: Universitetsforlaget


Jan Faye Braadland,  "Bare en overlevende".Organisasjoner og støttegrupper


Landsforeningen for Voldsofre


FN veteranenes kameratstøttegruppe


Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen


kriser.no - Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer


Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene