Hva er PTSD?

PTSD - Ressursside

PTSD er den engelske forkortelsen for "Post Traumatic Stress Disorder", og kalles på norsk for posttraumatisk stresslidelse.  Diagnosen omfatter en avgrenset gruppe symptomer og forløperen til diagnosen var det såkalte "KZ-syndromet", eller på folkemunne, krigsseilersyndromet.


Med enkle ord er PTSD psykiske senskader som oppstår på bakgrunn av traumatiske , og ofte livstruende opplevelser, være seg krigshandlinger, voldelige ran, seksuelle overgrep, tortur, alvorlige ulykker, naturkatastrofer, langvarig og alvorlig mobbing m.m. hvor personen som har vært utsatt for hendelsen ikke har vært i stand til å kunne flykte fra den kritiske situasjonen, eller løse den ved hjelp av sine vanlige mestringsmåter.


Et kriterie for diagnosen, er at personen som ble utsatt for situasjonen, opplevde sterk redsel, angst eller hjelpesløshet under selve hendelsen.  Enkelte mennesker kan oppleve symptomer forholdsvis raskt etter hendelsen, mens andre kan gå i flere måneder eller år før sykdommen slår til for fullt.  Sistnevnte gruppe har som regel en svært sterk evne til stressherding, eller lider av dissosiasjon.  Dersom en har vært utsatt for gjentatte traumer, og traumatiseringen startet i ung alder, betegnes sykdommen som kompleks PTSD.


Lenke til artikkel om PTSD oversatt fra nettsiden til "National Center for PTSD" i USA.  Takk til Roger som har tatt initiativ til oversettelsen!


Andre informative lenker:


Store norske leksikon


PTSD- en oversikt