Min personlige oppfordring

PTSD - Ressursside

ålet mitt med denne siden nådd!

Min personlige oppfordring

Min personlige anbefaling er:  kontakt din fastlege så fort som mulig om symptomene ovenfor er beskrivende for dine plager, eller til en av dine pårørende, og sørg for at vedkommende henviser deg til psykolog, elller psykiater som er ekspert på traumer.  Selv har jeg mistet 12 av mine beste år fordi  hjelpeapparatet ikke kunne tilby meg adekvat behandling. Dersom denne siden kan hjelpe andre med å finne fram til riktig behandlingstilbud raskt etter at diagnosen er stilt, er målet mitt med denne siden nådd!